Ucelená metodika výuky regionální vlastivědy

V rámci ukončení projektu Vzduchoplavec Kráčmera šíříme pořady, metodické materiály a pracovní listy na všechny školy v České republice. Pokud máte zájem, aby František Kráčmera se svým balonem dorazil i do Vaší školy a pomohl Vašim učitelů a žákům ve výuce, stačí vyplnit objednávkový formulář. Na stejné stránce také naleznete ukázky metodiky.

Den s Kráčmerou

10.11.2012, Jitka Haslingerová

Letošní Den dětí jsme pojali netradičně. Tým vzduchoplavce Kráčmery připravil pro žáky 4. – 7. tříd na různých místech města 12 stanovišť, na kterých plnili rozmanité úkoly týkající se převážně našeho regionu.

Více | Diskuse (0)

Natáčíme

10.11.2012, Jitka Haslingerová

Po herecké dílně došlo na jeden z nejočekávanějších okamžiků celého projektu – natáčení s Českou televizí a vlastní natáčení.

Více | Diskuse (0)

Píšeme scénář

10.11.2012, Jitka Haslingerová

Abychom se naučili, jak správně psát scénář, navštívil nás Petr Mikšíček. Pod jeho vedením jsme se seznamovali s tím, co obnáší tvorba scénáře, na jaká úskalí si dát pozor, na co se zaměřit.

Více | Diskuse (0)

Herecká dílna nás bavila

10.11.2012, Jitka Haslingerová

Všichni chceme být v televizi. Nastal boj o to, kdo si zahraje v pořadu České televize Vzduchoplavec Kráčmera. Během dílny, při které se vybírali vhodní adepti na vedlejší role, jsme se všichni pokoušeli probudit a ukázat své herecké nadání.

Více | Diskuse (0)

Představujeme vzduchoplavce mladším spolužákům

10.11.2012, Jitka Haslingerová

Rozhodli jsme se, že blíže představíme vzduchoplavce Kráčmeru žákům 1. stupně. Sepsali jsme si jednoduchý „scénář“, připravili kostým … Jak se nám to povedlo, můžete posoudit na fotografiích.

Více | Diskuse (0)

Hodnotící zpráva projektu ze ZŠ Habermanova, Hradec Králové

9.11.2012, Petr Mikšíček

Závěrečná hodnotící zpráva- ZŠ Habrmanova Hradec Králové
Projekt „Vzduchoplavec Kráčmera“ byl pro nás velkým přínosem, neboť zahrnoval velké množství aktivit jak pro žáky, naše kolegy i nás samotné.
V rámci projektu jsme měli možnost nahlédnout do materiálů spojených s historií našeho regionu, jež bychom běžně neviděli. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací a zajímavostí. A to jsme si mysleli, že už víme vše a nic nás nemůže překvapit…. Při svých historických výpravách jsme se setkali s lidmi, kteří byli opravdovými odborníky.
Nosným pilířem projektu bylo i získávání kompetencí z oblasti komunikace, spolupráce. Společně se svými žáky jsme trávili podstatnou část hodin mimo prostory školy – návštěvy muzea, bojiště, natáčení … Tím jsme poznaly své žáky i jinak a oni naopak poznávali nás.
Nesmíme zapomenout na obrovský přínos projektu v oblasti práce s médii a s historickými materiály. Žáci sami pořizovali fotodokumentaci, natáčeli film, psali scénář, vyhotovovali deník. Velmi často zapojovali do akcí i rodinné příslušníky.
Součástí projektu bylo i vzdělávání nejen nás – realizátorů projektu, ale i ostatních členů pedagogického sboru. Pod vedením lektorů z organizace JOB jsme se seznámili s dalšími metodami aktivního učení a projektového vyučování.
I když byla práce na projektu velmi náročná a mnohdy i nad naše možnosti / časová náročnost, práce s technikou, zajištění exkurzí, prostorů pro vernisáž/, jsme rády, že jsme se tohoto projektu zúčastnily, neboť nám pomohl obohatit naše pedagogické i odborné zkušenosti.

Koordinátorky projektu- Mgr. Ivona Skákalová, Mgr. Vladimíra Pokorná


V Hradci Králové 16.10. 2012

Více | Diskuse (0)

Hodnotící zpráva projektu ze ZŠ Sadská

9.11.2012, Petr Mikšíček

Ve škole se všichni seznámili s historií pomocí Dne s Kráčmerou, nazvaném „Kráčmeriáda“. Žáci 9.tříd připravili pro své menší kolegy spoustu materiálů a tak se zábavnou formou dozvěděli, jaké symboly mělo město před lety, proč jsou v Sadské populární husy a kdo slavná Sadskou a okolí navštívil.

Dalším projektovým dnem jsme splnili úkoly i praktické, vytvořili turistickou známku a spoustu

plakátů k dané tématice. Týmová práce se vyplatila, výsledkem bylo mnoho moc povedených materálů s porovnáním současnosti a minulosti.

Průběžně jsme pracovali na Deníku, sestavili jsme osnovu pobytu Kráčmery u nás a pak na ni přidávali příběh.

Postupně jsme i třídili fotografie a popisky k nim, abychom měli ucelenou výstavu, která by mapovala vše, co je v našem městě zajímavé. Další skupina dotvářela náš scénář a my se pomaliu blížili k jeho realizaci. Na roli pradědy Kráčmery jsme získali amatérského herce ze skupiny sadských ochotníků, což bylo všem malým hercům – amatérům velmi prospěšné. Dozvěděli se tak mnoho užitečých informací ke správnému herectví a partnerství ve hře.

Samotné natáčení jsme pojali jako Televizní noviny, které jsou ve škole velmi populární a které

již dlouho natáčíme. Hlavní zprávou byl děda Kráčmera, který se stále někde pletl. Dostal se dokonce i do studia, kde si vyzkoušel natáčení. Myslím, že se nám film povedl, nápad se zprávami oceňovali i první diváci. Bohužel se nám stala s natočenými materiály nehoda, počítač v mediální učebně se zasekl a podařilo se nám obnovit jen některé z natočených materiálů. Proto jsou naše zprávy trochu kratší, než jsme plánovali, ale co. I tak jsme spokojeni.

Jedním z vrcholů projektu bylo natáčení s Českou televizí, na které se děti velmi těšily. Spolupráce s televizním týmem se dětem líbila a i počasí se na nás usmálo, což jsme potřebovali.

Posledním úkolem byla výstava. Tady jsme odevzdali vše podle plánu a očekávali jsme s napětím celostátní výstavu. Ta se konala až v září a i když se nám naše panely zdají velmi povedené, celou akcí jsme příliš nadšeni nebyli. Z hlediska žáků to byl zabitý den, který šlo prožít daleko intenzivněji.

Naši vlastní výstavu spojíme s výročím školy a bude se konat v polovině listopadu.

Závěrečné shrnutí: Pracovali jsme již na mnoha projektech. Tento patřil k těm nejnáročnějším z hlediska přípravy i práce celkem. Z metodického hlediska považuji za velmi nešťastné zbytečně dlouhé trvání projektu, kdy jsme dávali za pravdu kolegyním, které již skončily, že nastartovat děti nebyl žádný problém,ale udržet je v nadšení v tak vlekoucím se čase bylo téměř nemožné. Přesto si myslím, že projekt splnil to,oč jsme usilovali, tzn. poznat naši vlastní minulost a seznámit s ní i naše okolí.

Více | Diskuse (0)

Rozloučení s projektem Vzduchoplavec Kráčmera na Studánce

29.10.2012, Jiří Mandys

Zhodnotit projekt Kráčmera je velice těžké. Nejen proto, že jde o projekt rozsáhlý, ale i proto, že bychom museli popsat celou knihu, kdybychom chtěli vystihnout pravou podstatu projektu. Každý na to má svůj vlastní názor a každý by to napsal jinak. Proto jsme sem přidali malé zhodnocení...

Více | Diskuse (0)

Zpráva o projektu v měsíčníku města Olomouce

29.10.2012, Anna Zlámalová

V Radničních listech, měsíčníku statutárního města Olomouce, byl uveřejněn článek o projektu Vzduchoplavec Kráčmera. Radniční listy vycházejí v počtu 55 000 výtisků a zdarma se dostanou do všech domácností na území města.

Vzduchoplavec Kráčmera přistál v penzionu

17.10.2012, Julie Potůčková

V úterý 9.10.2012 se sešli obyvatelé pensionu v Úšovicích ve své jídelně, aby oslavili Den seniorů. Popřát jim přišlo i několik Kráčmerovců ze ZŠ Úšovice.

Více | Diskuse (0)

Jak Alois Kráčmera ke štěstí v Mariánských Lázních přišel

17.10.2012, Julie Potůčková

Jak říká komisař Columbo – tím se vše vysvětluje. V Mariánských Lázních při svém posledním natáčení filmu do série o Vzduchoplavci Kráčmerovi se praděda Alois svěřil, jak svoji milovanou Viktorii poznal.

Více | Diskuse (2)

Vzduchoplavec Kráčmera brzy přistane v Mariánských Lázních

16.10.2012, Julie Potůčková

Žáci ze ZŠ Úšovice vstoupili aktivně v září 2011 do celorepublikového projektu „Vzduchoplavec Kráčmera“.

Více | Diskuse (0)

  • Newsletter
  • Facebook
  • Kráčmerova hymna
    BGB a ZŠ Krupka
  • ZŠ Trutnov
  • ZŠ Studenec
  • ZŠ Hálkova, Olomouc